Yaqub Muslim Eneborg

Metodutvecklare och kommunikatör

Yaqub har flera års erfarenhet inom folkbildning, församlingsliv och socialt arbete. Hans fokusområden är interreligiös dialog, islam och muslimer i Sverige, och ungas delaktighet i konfliktförebyggande. Yaqub har studerat Arabiska och Mellanösternstudier vid Stockholms universitet och studerar för närvarande Contextual Islamic Studies i Amman, Jordanien och Cambridge, England. Förutom Sverige och Storbritannien har Yaqub även erfarenhet av projektarbete, forskning och fältstudier i Östafrika, Egypten och Indien.

Yaqub är involverad i framtagandet och utvecklingen av nya metoder och utbildningsprogram på PDI. Som kommunikatör är Yaqub även ansvarig för institutets webbplats, online kommunikation och grafiska profil.

Kontaktinfo

Telefon: 076-126 95 58
E-post: yaqub@fryshuset.se