Kompetens

PDI erbjuder kompetenshöjande fortbildningar för kommuner, skolor, trossamfund, polis, fritidsledare, företag, civilsamhällsorganisationer och andra grupper.

 

utbildningspaket

Våra färdiga utbildningspaket kan ges som hel- eller halvdags kurser. Utbildningarna leds av erfarna och kunniga kursledare som värvar teoretiska moment med praktiska workshops och övningar.
 

Interkulturell / interreligiös metodutbildning

Denna kurs riktar sig främst till anställda inom kommuner, civilsamhället eller trossamfund. Under sex år har projektet Tillsammans för Sverige utvecklat metoder kring hur man kan skapa möten och dialog mellan unga från olika socioekonomiska, kulturella och religiösa bakgrunder. Vi har träffat och utbildat över 25 000 unga i olika sammanhang samt haft utbildningsdagar för anställda inom kommun, skola, samfund och civilsamhället i hela Sverige. Det här är en utbildning för ni som är intresserade av att starta upp ett eget interkulturellt och interreligiöst arbete utifrån våra metoder och erfarenheter.
 

Demokrati och våldsbejakande extremism

Denna utbildning ger en grundläggande introduktion till våldsbejakande extremism, de olika miljöerna, samt praktisk kunskap och exempel på förebyggande metoder. Den bygger på Fryshusets mångåriga erfarenheter av förebyggande och avhopparverksamhet. Delmoment inkluderar: bakgrund och lägesbild: vit makt-miljön i Sverige; bakgrund och lägesbild: den jihadistiska miljön i Sverige; radikaliseringsprocessen, risk- och skyddsfaktorer, psykologiska aspekter; beprövade demokatrifrämjande metoder; goda exempel, case studies och praktiska tips.
 

 

Mångfaldskompetens

Hur kan man säkerställa att ens verksamhet, värdegrund och arbetsplats är välkomnande och inkluderande för folk med diverse kulturella och religiösa bakgrunder? Teman som tas upp inom denna utbildning är: en pluralistisk värdegrund och arbetsplats; överblick av kulturella, etniska och religiösa grupper i Sverige idag; kulturkrockar i vardagen; diskrimineringsgrunder, vad innebär religionsfrihet; kompromissande, lösningsfokus och praktiska tips; vad är rymligt och var går gränsen?; att tänka på vid kulturmöten; vara bra värd och bra gäst; fördomsanalys; viktiga praktiska kunskaper inom olika kulturella och religiösa traditioner (högtider, matregler, mm).

Mötet med islam

Islam är idag Sveriges näststörsta religion efter kristendomen, men kunskapsnivån om islam och muslimsk kultur är ofta låg. Denna utbildning ger en grundläggande introduktion till islam utifrån en akademiskt, praktiskt och personligt perspektiv. Kursen inkluderar: introduktion till islam och muslimska kulturer; muslimsk mångfald – olika inriktningar, tolkningstraditioner och förhållningssätt; islam i Sverige, bakgrund och dagsläge, livet som svensk muslim; islamofobi och anti-muslimsk diskriminering; praktiska aspekter (halal, klädsel, högtider); de kontroversiella frågorna (islamistisk extremism, islam och sexualitet, politisk islam, mm).

 

Anpassa eller Skräddarsy din utbildning

Det är viktigt för oss att utgå ifrån målgruppens behov, önskemål och intressen. Våra utbildningspaket kan därför anpassas efter det som är relevant för just ert arbetslag. Det är även möjligt att skräddarsy en egen utbildning med delar från olika paket. Tveka inte att höra av er så planerar vi upplägget tillsammans.

För mer information om våra utbildningar och för att anmäla intresse, hör av er till info@pluralismdialog.se eller 08-691 72 92.