Storytelling

1506687_847490295313181_898073821958842943_n[2].jpg

Vi på PDI tror att varje människa är en spännande berättelse som genom sin historia kan bidra till en ökad förståelse av vårt mångfacetterade och mångreligiösa Sverige.

Genom arbete i projektet Tillsammans för Sverige har flera hundra unga lärt sig att berätta sin egen berättelse och därefter fått möjlighet att ingå i en storytelling-pool där de tillsammans med en koordinator och andra unga åker ut till skolor och i klassrum berättar hur det är att växa upp som ung med exempelvis muslimsk, judisk, kristen, hinduisk, mandeisk, humanistisk eller annan bakgrund. Att få möta en annan ung som berättar om sitt liv och sin bakgrund möjliggör ett möte, öppnar upp för samtal, frågor och dialog.

If history were taught in the form of stories, it would never be forgotten.
— Rudyard Kipling, författare och poet

Projektet är mycket populärt och unga från berättarpooolen är ute i cirka 2-3 skolor i veckan. Olika media i Sverige har uppmärksammat projektet exempelvis i Lärarförbundets Pedagogiska Magasin och i UR radio i det prisbelönta Barnaministeriet


Nordiskt samarbete

Genom stöd från Kulturkontrakt Nord håller vi just nu på att utveckla ett samarbete med Ad Astra i Helsingfors, Finland samt Dialogcentret i Bergen och Dialogpiloterna i Oslo, Norge.  Detta kommer att resultera i en bok och ett antal filmer som kan användas i det framtida nordiska storytellingarbetet.