Simón Cabrera Ebers

Projektledare

Simón är projektledare på Fryshusets avhopparverksamheter Passus och Exit där han arbetar med verksamhetens kunskapsspridning, bland annat genom att anordna konferenser och utbildningsinsatser för kommuner inom området extremism. Han ingår även i det operativa teamet som stöttar individer att lämna våldsbejakande extremism och kriminella gäng. Simón har studerat statsvetenskap vid University of Leicester och har flerårig erfarenhet av att arbeta med ungdomsprojekt, som projekt- och dialogledare, både lokalt och internationellt.

Simón leder samarbetsprojektet Kunskapslyftet: att förebygga extremism och stärka demokratin, en utbildningsinsats i Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner. Inom ramen för PDI är han även aktiv inom arbetet för ungas deltagande enligt FN:s resolution 2250.

Kontaktinfo

Telefon: 073-950 23 66
E-post: simon.ebers@fryshuset.se

robban.png