Sacharias Wirén

Följeforskare

Sacharias är master med inriktning religionspsykologi och studerar för närvarande mastersprogrammet Religion i fred och konflikt vid Uppsala Universitet. Hans särskilda fokusområde är grupprelationer och religion, med inriktning på våld och fördomar. I anslutning till detta har han även koncentrerat sig på förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism. Sacharias har tidigare undersökt religiöst motiverat våld med fokus på det kristna terrornätverket Army of God där han genomförde intervjuer med framträdande personer inom rörelsen.

I sitt nuvarande masterprojekt undersöker Sacharias delar av det interreligiösa arbetet inom PDI som är inriktat på att motverka fördomar.

Kontaktinfo

Telefon: 073-828 00 89
E-post: sacharias.wiren.2669@student.uu.se