Robert Örell

Rådgivare, våldsbejakande extremism

Robert är verksamhetschef för ExitFryshuset. Han har många års praktisk erfarenhet av att stötta individer att lämna våldsbejakande extremism och kriminella gäng. Robert är involverad i både nationella och internationella nätverk för kunskapsspridning och ”best practice” kring frågor om extremism och avhopparverksamheter. Han arbetar med rådgivning till ett flertal NGO:s som vill starta upp Exit-verksamheter runt om i världen.

Sedan 2012 är Robert medlem i styrkommittén för Europeiska kommissionens nätverk RAN (Radicalisation Awareness Network) där han är medordförande i EXIT-arbetsgruppen. Robert har studerat social pedagogik, den grundläggande psykoterapeut-utbildningen och tog under 2015 ett certifikat i Terrorism studier vid University of St. Andrews, Skottland. I april 2016 genomförde Robert ett TEDx tal i Vilnius: "A way out of violent extremism". 

Kontaktinfo

Telefon: 073-950 22 66
E-post: robert.orell@fryshuset.se

robban.png