Pågående projekt

Nedan ser ni de projekt som vi arbetar med för närvarande inom PDI.


Tillsammans för Sverige – interreligiöst ungdomsprojekt

Tillsammans för Sverige är en verksamhet med inriktning på interreligiös vägledning och utbildning bland unga med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism. Vi utgår från våra mänskliga rättigheter och vill visa hur religion kan vara en väg till integration och en växtkraft för unga i arbetet för fred och förståelse.

Genom TFS erbjuder vi bland annat ett skolprogram med olika workshops för klasser och ungdomsgrupper, en interreligiös ledararutbildning för unga, religionsmottagning samt ett sammanhang där unga får hjälp att ta initiativ till egna verksamheter och mindre projekt.

Några exempel på verksamheter som våra unga interreligiösa ledare har tagit initiativ till är Soul Sisters, en mötesplats för systerskap över kulturella och religiösa gränser och #OmDuVoreJag, en gemensam kampanj mot islamofobi. TFS-ledarna har även planerat och genomfört samtalskvällar, interreligiösa matlagningsträffar, aktion för fred, soppkök för hemlösa, uppmärksammande av det multireligiösa året, mm.

 

Kunskapslyftet – Utbildningspaket om demokrati och extremism

Projektet Kunskapslyftet: förebygga extremism och stärka demokratin är en utbildningsinsats för yrkesverksamma i Haninge, Huddinge och Botkyrka kommun. Syftet är att höja kunskapen och där med beredskapen att hantera problematiken kring extremism hos de personer som möter målgruppen i sitt vardagliga arbete. Projektet består av en behovsinventering – för att kartlägga och identifiera utmaningarna i kommunerna – följt av ett skräddarsytt utbildningspaket bestående av nio separata tillfällen.

Utbildningarna delas åt mellan generalist- och spetsutbildningar. En del av dessa ämnar åt att ge grundläggande kunskap om de olika extremistmiljöerna, radikalisering och svartvitt tänkande, folkhälsa och underliggande orsaker/förklaringar samt praktiska råd och verktyg. Dessa utbildningar riktas mot en större målgrupp – alla som möter unga i sitt arbete eller frivilliga engagemang. De resterande tillfällena riktas mot en mindre skara nyckelpersoner som erbjuds spetskompetens. Projektet är en start på ett långsiktigt arbete med Sveriges kommuner.