Vi gör Sverige och världen till en trygg plats för religiös, kulturell och etnisk mångfald.

 

interreligiös dialog & ledarskap

PDI sprider kunskap om interreligiösa och interkulturella metoder kring hur man kan skapa möten och dialog mellan människor från olika socioekonomiska, kulturella och religiösa bakgrunder. I utbildningar blandas föreläsningar med praktiska övningar.

Photo by JamesBrey/iStock / Getty Images

komplext tänkande i en polariserad tid

Integrative Complexity Thinking (ICT) är en mätbar, empiriskt beprövad metod och utbildningsprogram utvecklat av Cambridge University för att stärka individers förmåga att hantera olikhet, motverka svartvitt tänkande, och att stärka motståndskraften mot konflikt. Metoden passar t ex skola, kriminalvård, församlingsliv.  

 

Photo by IndiaUniform/iStock / Getty Images

KUNSKAPSLYFT: demokrati och våldsbejakande extremism

PDI utbildar offentliga aktörer och  kommuner i praktiskt arbete för att stärka demokrati och förebygga våldsbejakande extremism. I utbildningarna ingår t ex vad som utgör extremism, metoder att förebygga extremism, religionskompetens, ungas inkludering, samverkan med civilsamhället och trossamfund.

Photo by Anchiy/iStock / Getty Images

RESOLUTION 2250: UNGA FREDSBYGGARE

PDI stärker unga som aktörer för dialog, inkludering och fredsbyggande och gör verklighet av FN:s resolution 2250 i Sverige och världen. Vi sprider information om 2250 och utvecklar metoden Future Forum för att stärka ungas deltagande i beslutsprocesser vad gäller utmaningar och lösningar på konflikter i samhället.

 

I SOCIALA MEDIER