Rubrik Metodutveckling.png

Vi bygger spetskompetens från svenska och internationella aktörer och utvecklar nya metoder för att möta och arbeta med ungdomar. Internationellt erkända metoder anpassar vi till svenska förhållanden. 

Integrative Complexity Thinking

ICT är en forskningsbaserad metod och utbildningsprogram för att öka förståelsen mellan människor och motverka svart-vitt tänkande, polarisering och konflikt. Det är framtaget av forskare vid University of Cambridge och vi leder arbetet med att anpassa metoden till svenska förhållanden, i samarbete med University of Cambridge, Umeå och Uppsala universitet. Vi siktar på att lansera ett svenskt ICT program år 2019 för användning i t ex skolor, kommuner och samfund.

Interreligiös dialog

Vi sprider kunskap om interreligiösa och interkulturella metoder kring hur man kan skapa möten och dialog mellan människor från olika socioekonomiska, kulturella och religiösa bakgrunder. I utbildningar blandas föreläsningar med praktiska övningar.

Storytelling

Mer text kommer... 

Ledarskap

 Mer text kommer... 

Medling och konflikthantering

Mer text kommer...