IC Thinking

Därför ser regeringen ett behov av att värna det demokratiska samtalet och främja mötet mellan människor i ett allt mer polariserat samhällsklimat.
— Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Integrative Complexity Thinking (ICT) är ett empiriskt validerat metodkoncept och utbildningsprogram framtagen av forskare på University of Cambridge.
 

Vad särskiljer metoden?

Den ger mätbara resultat. Integrative Complexity (IC) är ett psykologiskt mått på en individs förmåga att nyansera och ta till sig andras perspektiv. Genom att mäta en persons IC-nivå före och efter utbildningen har man kunnat se att den ger stora positiva effekter, bland annat en ökad motståndskraft till svart-vitt tänkande.

Den är forskningsbaserad. ICTs teoretiska modell bygger bland annat på psykologen Peter Suedfeldts forskning kring kognitiva strukturer i relation till konflikter mellan olika grupper i samhället.

Den kan anpassas till kontext. Metoden är flexibel och har använts inom flera olika miljöer i hälsofrämjande och förebyggande syfte. Den har använts inom skola, offentlig sektor och församlingsliv i Storbritannien, samt i så vitt skilda länder som Kenya, Finland och Pakistan.
 

Hur fungerar det?

Svart-vitt tänkande (låg IC-nivå): När människor känner att deras grundvärderingar och identitet är hotade går de in i ett ”tunnelseende” – de tappar sin förmåga att överväga andra ståndpunkter och tänker vi-och-dem.

Komplext tänkande (hög IC-nivå): Metoden utökar människors förmåga att sätta sig in i ett motsatt perspektiv samtidigt som man kan vara sann mot sina egna övertygelser och värderingar. Den är inriktad på den kognitiva strukturen, dvs hur vi tänker, och inte självaste innehållet i en specifik världsbild, dvs vad vi tänker.

 

IC Thinking Sverige

Vi ser en ökande polarisering i det svenska samhället idag som bidrar till ökade spänningar, diskriminering, främlingsfientlighet och extremism. Därför tror vi att IC Thinking kan vara ett effektivt verktyg i att förebygga polarisering, svartvitt-tänkande och konflikt.

Med hjälp av fokusgrupper kommer metoden att anpassas för Sverige, och svenska ledare utbildas. Vem? Initiativet att introducera IC Thinking till Sverige leds av Pluralism- och dialoginstitutet, i samarbete med Cambridge och Uppsala universitet.

Vi siktar på att lansera ett svenskt IC program år 2018 för användning i skolor, kommuner och samfund.

 

Vill du veta mer om IC Thinking Sverige kontakta:

Maria Kjellsdotter Rydinger
Präst och projektledare, PDI
Tel: 073-950 24 60
E-post: maria.k.rydinger@fryshuset.se

För mer information om IC Thinking: www.ictcambridge.org
Flera vetenskapliga artiklar om metoden: http://scholarcommons.usf.edu/jss/vol9/iss4/