Future Forum – unga som aktörer

Future Forum är en ny metod, under utveckling, av och för unga som i en samskapande process definierar utmaningar och lösningar i samhället kring frågor som skapar konflikt mellan grupper i samhället såväl som rasism, diskriminering och våldsbejakande extremism. Metoden syftar till att stärka unga som aktörer för dialog, inklusiva samhällen och fredbyggande och att göra verklighet av FN:s resolution 2250. Metoden kan även användas för kartläggning av ungas behov och demokratiska delaktighet. 

I find my hope in the youth... Young people are more cosmopolitan, more internationalist, more open. We do not see the expression in young people of the forms of xenophobia, or intolerance, or racism that are unfortunately now prevailing in many of our societies.
— António Gutierrez, FN:s generalsekreterare, Kairos universitet, 15 February 2017