Edward Vallingstam

Metodutvecklingsassistent

Edward är masterstudent i religionspsykologi vid Uppsala universitet. I sitt examensarbete har han fokuserat på minoritetsgrupper, identitetsskapande och stress-/krishantering. Han har även en kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap från Stockholms universitet och har tidigare arbetat med radioproduktion och webbkommunikation. Edward arbetar för närvarande med flyktingar i asylprocess hos Uppsala Stadsmission. Rollen innefattar motivational interviewing, reparativ rättvisa och normkritisk sexualupplysning för ensamkommande flyktingungdomar samt metodutveckling och grupprocessledning i workshops om svensk kontext för asylsökande vuxna.

På PDI hjälper Edward till att utveckla ett svenskt utbildningsprogram baserad på IC Thinking.

Kontaktinfo

Telefon: 073 622 00 11
E-post: edward.vallingstam.5729@student.uu.se

robban.png