Bakgrund

IDEDI är ett nytt initiativ och organisation som är under uppbyggnad med Fryshuset som huvudman.   

IDEDI samlar kompetens och utvecklar nya metoder från både Sverige och globalt för att främja inkluderande samhällen, mänskliga rättigheter och att unga hamnar i förebygga våldsbejakande och destruktiva miljöer. 

IDEDI bygger vidare på 30 års praktisk kunskap i Fryshusets framgångsrika arbete med mångfald, inkludering och unga som är i riskzon för utanförskap och konfliktmiljöer. Genom arvsfondsprojektet  "interreligiöst resurscenter" bygger IDEDI vidare på erfarenheterna av interreligiös dialog och ungas ledarskap i projektet Tillsammans för Sverige . IDEDI är en plattform för att sprida kunskap om metoder och erfarenheter från arbetet med att hjälpa unga lämna våldsbejakande miljöer i Exit och Passus, samt från Fryshusets metoder för att stärka unga som aktörer för dialog och inkluderande samhällen.

Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen
— Del ur Fryshusets värdegrund