Anna Lekvall

Verksamhetsansvarig

Anna Lekvall har över 20 års erfarenhet av att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och fredsbyggande över hela världen. Anna har verkat som diplomat vid Utrikesdepartementet och Förenta Nationerna i New York. Hon har jobbat med politiska- och konfliktfrågor på många håll i Afrika. 2009 fick Anna utmärkelsen Jonas Weiss Memorial Award för sitt engagemang för konfliktlösning i Norra Uganda och den kristna terrorgruppen Lord's Resistance Army.

Anna har lång erfarenhet av demokratifrågor. Hon har verkat som programchef på International IDEA och har skrivit boken Development First, Democracy Later?. Innan Anna började på Fryshuset och PDI 2016 ledde hon arbetet med den svenska regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Anna har det övergripande ansvaret för verksamheten. 

Kontaktinfo

Telefon: 073-950 22 92
E-post: anna.lekvall@fryshuset.se